Bilde av Luis Quintero fra Pexels

Kommuneplanarbeid - ny frist for innspel

Formannskapet har utsatt frist for innspel til arealdelen til 15. september grunna avlyst folkemøte

Det har ikkje vore mogleg å halde folkemøter som planlagt grunna smittevernomsyn.

Formannskapet fatta derfor vedtak 23.04.20 om utsatt frist for innspel til arealdelen.

Ny frist: 15. september

Kommunen skal vurdera om folkemøter kan haldas digitalt

No som samfunnet forsiktig opnast igjen, vil kommunen vurdera mogleg løysingar. Me kjem tilbake med meir informasjon.