Gunnarsvikjo

Kartlegging og verdsetting friluftsområder

Rapporten, Kartlegging og verdsetting av friluftsområde 2015-2017,  er no ferdigstilt  av Tysnes kommune, i regi av ei lokal arbeidsgruppe og i samarbeid  med  Bergen og Omland Friluftsråd

Medlemmer i den lokale gruppa:  Tore Økland,  Ole Christian Kjerrgård, Laila Jane Hope og Vibeke Øxnevad Stoltz.

Resultatet av arbeidet er i tillegg eit temakart  og opplysningar om kva bruk  dei registrerte  områda vert  nytta til.