Økonomi

Informasjon om møte i formannskap og tenesteutval 22.oktober

Møta denne dagen er reine budsjett møter og har difor ingen saker til handsaming.

Budsjettdokumentet blir lagt fram i møta.