I byrjinga av 2025 vil Tysnes kommune lyse ut kontraktar for brøyting og salting av kommunale vegar.

Meir info om detaljer rundt konkurransen kjem i forkant av utlysinga.