Haugaland kraft

Høyring av melding og invitasjon til møte - 132kV Langeland - Otteråi

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har motteke melding frå Haugaland Kraft Nett om bygging av ein ny 132 kV leidning mellom Langeland og Otteråi i Tysnes og Austevoll kommunar i Hordaland fylke.

Meldinga er no på høyring med uttalefrist 20. oktober 2018.

NVE held opent informasjonsmøte om meldinga onsdag 26. september 2018 klokka 19.00. Møtet finn stad i Grendatun kino på Uggdal, Uggdalsvegen 305.

Sjå meir info HER.