Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. På dette kurset vil du få ei innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering. Målet er at du etter endt kurs skal ha eit godt grunnlag for å avklare og arbeide vidare med ideen eller verksemda di.

Tid: Tysdag 6. september 2022 kl. 18-20
Stad: Vabakkjen 6 (Atheno sine lokale)
Pris: Kurset er gratis

Kurshaldar: Agnete Braathen, rådgjevar Atheno

Ta kontakt med Reidun Rykkje i Atheno for påmelding eller meir informasjon Tlf 917 45 102 Epost reidun@atheno.no


Start-Opp kurs "Eg har ein ide" | Facebook