Start opp kurs[2]

Går du med ein gründer i magen?

Meld deg på StartOpp kurs med Atheno 24. februar.

Velkommen til StartOpp kurs 24. februar kl. 17-19, Vågen AS, Vågsmarka 9

Går du med ein gründer i magen? Eller kanskje har korona gjort at bedrifta di må sjå på nye varer eller tenester?

Det er mange ulike spørsmål som dukkar opp når ein har ein god idé som ein ynskjer å realisere i eit produkt eller ei teneste. Gjennom StartOpp kurset vil du få ei kort innføring i kva som er viktig å tenke på i samband med ei etablering.

Kurset er gratis!

Grunna korona vil det vere avgrensa mengde plassar på kurset, og første-mann-til-mølla prinsippet gjeld.  

NB! Det vil kunne kome endringar på kort varsel dersom dei lokale retningslinjene vert endra.

Påmelding: agnete@atheno.no, merk "StartOpp Tysnes»