Prisen skal gjevast til ein FRIVILLIG iniativrik person, lokal foreining eller gruppe, som med sine idéar og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, og i tillegg medverka til eit meir ope, aktivt og trygt samfunn.

Forslag må sendast skriftleg med grunngjeving til innan 18. november

Tysnes Frivilligsentral Rådhuset
Uggdalsvegen 301
5685  Uggdal

E-post: per.verner.aase@tysnes.kommune.no.

Jury er styret i Frivilligsentralen.

Prisen vert delt ut 8. desember.