Logo Frivilligsentralen

Frivilligprisen 2016

Tysnes Frivilligsentral ynskjer forslag til mottaker av Frivilligprisen 2016.

Prisen skal gjevast til ein FRIVILLIG initiativrik person, lokal forrening eller gruppe, som med sine ideer og pågangsmot har betra trivsel og livskvalitet for andre, samt bidrege til eit  meir ope, aktivt og trygt samfunn.

Forslag kan sendast til:

Tysnes Frivilligsentral, Rådhuset, 5685 Uggdal el på e post: post@tysnes.frivilligsentral.no innan 30. nov. 2016. Jury er styre i sentralen og prisen vert delt ut i desember.