Logo Statens Vegvesen

Folkemøte og open dag - E39 Stord-Os

Før oppstart av arbeidet med reguleringsplan øskjer Statens vegvesen å invitere til folkemøte og open kontordag på Tysnes.

Folkemøte blir torsdag 21.november kl. 1800 i Grendatun

Open kontordag på rådhuset: fredag 22.november 09.30 - 14.30