Det kjem ei lita endring på årsgebyret for feie- og tilsynsavgiften i 2024.

Skattedirektoratet har vurdert at kommunar ikkje skal berekne meirverdiavgift på gebyr for lovpålagt feiing og tilsyn med fyringsanlegg.

Fakturering av gebyra skal vera utan meirverdiavgift. Tysnes kommune vil difor korrigera gebyra for feie- og tilsyn som er fakturert i 2024. 

Korrigeringa kjem på faktura for 2. termin.