• For å nytte eDialog må du logge inn med til dømes bankID
 • Data blir overført sikkert og kryptert
 • Det gir ein sikker identifikasjon av avsendar
 • Dokument vert sendt elektronisk og kjem direkte inn i vårt system
 • Me sparar tid på postgang og postregistrering

Du kan nytte eDialog om du

 • skal sende post med konfidensielle opplysningar
 • skal sende dokument til ei eksisterande sak
 • skal sende andre dokument til sakshandsaming eller journalføring

Dersom du har ein generelle førespurnader, skal du ikkje nytte eDialog. Då kan du sende ein e-post til post@tysnes.kommune.no

Korleis fylle ut skjema

 • Gje god omtale av kva sendinga gjeld i tittel. Har du saksnummer frå kommunen, skriv dette inn saman med tittel på innsendinga
 • Din kommentar blir lagt inn som eit eige vedlegg til sendinga
 • Vurder om sendinga inneheld personsensitive opplysningar
 • Last opp naudsynte vedlegg
 • Du vil få ei kvittering i nettlesar og sendt til e-postadressa di med referansenummer for sendinga

Du kan svare kommunen via eDialog

Når Tysnes kommune sender eit digitalt brev til deg vil du i få med ei lenkje til eDialog-skjema "Svar på denne forsendelsen".

Der du kan fylle ut, laste opp vedlegg og sende tilbake. Svaret blir sendt direkte inn i sak-/arkivsystemet på rett sak.

Klikk her for å sende melding med eDialog