Interkommunal arkiv i Hordaland har skanna og publisert protokoller frå Tysnes kommune. Protokollane går heilt tilbake til 1837.

Desse ligg på digitalarkivet og er tilgjengeleg for alle.

Arkiv som er eldre enn 100 år er publisert fritt. Arkiv som er yngre, krev brukartilgang.

 

Desse protokollane frå Tysnes kommune ligg tilgjengeleg for alle på digitalarkivet:

Skuleprotokoller 1837 - 1931

Møtebøker etter formannskapet og kommunestyre 1837 - 1965

Skulestyre 1837 - 1921

Overformynderiet 1837 - 1921

Jordstyre 1870 – 1965

 

Klikk her for digitalarkivet