Våge plan

Departementet godkjennar Tysnes kommune sin reguleringsplan for Våge

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har godkjent områdereguleringa for Våge sentrum med nokre mindre endringar.

Sjå pressemeldinga her