Vestland fylkeskommune gjev slik infor angåande rehabilitering av Bårdsundbruene:

Fv 5086 Bårdsundvegen startar Mesta arbeidene 02.05.2023 og er planlagt avslutta 28.06.2023.

Arbeid med rehabilitering av Bårdsundet I ,II og III omfattar i hovudsak:

  • Utskifting av fugekonstruksjoner
  • Legging av fuktisolering og slitelag(asfalt)
  • Etablering av nytt fortau

Nattstenging:

  • Arbeider på brua som medfører behov for stenging utføres i perioden kl.22:00 - 05:30.
  • Det er mulig for utrykningskjøretøy å passere også når brua er stengt.
  • Hastighet er redusert til 50 km/t forbi anleggsområdet.
  • Mindre arbeider vil foregå på dagtid.

 

Infoskilt 560 i krysset Ugglandsvegen inn i Amlandsvegen og på Reksteren side av Bårdsundet.

Arbeidene blir varsla på:

 

Kontaktpersonar

Fylkeskommunen
Byggeleiar Odd Atle Mjelstad

E-post: odd.atle.mjelstad@vlfk.no

 

Mesta
Anleggsleiar Tomas Navarsete

E-post: tomas.navarsete@mesta.no