Hjort

Avtale om ettersøk

Tysnes kommune har gjort ny avtale om ettersøk av skad storvilt og trafikkskadd vilt. Avtalen gjeld frå 15. mai 2015. 

Telefonnummer 99 33 50 00 skal frå denne dato nyttast til melding av påkøyrsle av hjortevilt mm i Tysnes kommune.