Hjort

Avtale om ettersøk

Tysnes kommune har avtale med Tysnes Jakt og fiske om ettersøk av skada storvilt og trafikkskadd vilt. Vakttelefonen er døgnbemanna. Telefonnummer 99 33 50 00 skal nyttast til melding av påkøyrsle av hjortevilt, skadeskyting mm i Tysnes kommune.

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal