Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 20
04
16
28
26
07
FORMANNSKAPET 23
05
31
23
28
11
01
10
22
05
12
01
15
KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATTESAKER 28
KOMMUNESTYRET 06
19
07
16
24
15
RÅD FOR ELDRE OG MENNESKE MED FUNKSJONSNEDSETJING 18
21
07
SAKKUNNIG NEMND 18
28
11
10
16
25
08
18
29
TENESTEUTVALET 28
03
21
26
08
22
10
UNGDOMSRÅDET 26
29
04
11
UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 21
03
30
19
18
08
20
01
03

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal