Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

SAKKUNNIG NEMND
18.02.2020 kl. 10:00 - 15:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I SAKKUNNIG NEMND DEN 18.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 MØTE I SAKKUNNIG NEMND 18. FEBRUAR 2020

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal