Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 19
06
20
ELDRERÅDET 12
04
30
FORMANNSKAPET 20
02
01
20
11
01
07
18
01
23
13
KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 04
09
KOMMUNESTYRET 02
26
18
16
27
08
13
LANDBRUK/TEKNISK 19
01
05
10
07
06
25
22
TENESTEUTVALET 19
28
01
06
10
31
06
07
25
22

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal