Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
19.03.2020 kl. 00:00 - 00:00
Fjernmøte

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
24/2020 LOKAL FORSKRIFT OM SMITTEVERN FOR TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal