Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
28.05.2020 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 28.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
31/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 28.MAI 2020 Vis (1)
32/2020 ÅRSMELDING 2019 Vis (1)
33/2020 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2019 Vis (3)
34/2020 ALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024
35/2020 KULTURMIDLAR TIL ALLMENT KULTURARBEID 2020
36/2020 KULTURMIDLAR TIL UNGDOMSLAGA 2020
37/2020 TURISTINFORMASJON - VÅGE HAMN Vis (2)
38/2020 DAGSTURHYTTER I VESTLAND - FOLKEHELSE Vis (3)
39/2020 OPPRETTING AV KOMMUNEKOMITE/TV-AKSJONEN NRK 2020 - VVF Vis (1)
40/2020 DEKKING AV UTGIFTER OG ØKONOMISK TAP - FOLKEVALDE - NY FORSKRIFT Vis (4)
41/2020 UTVIDING AV SPILLVASSNETTET PÅ LANDE - BUDSJETTREGULERING Vis (1)
42/2020 BUDSJETTREGULERING NY AVDELING - LUNDE BARNEHAGE Vis (4)
43/2020 REGULERINGPLAN ELSAKERVÅGEN OFFENTLEG ETTERSYN Vis (7) Vis (1)
44/2020 LERØY VEST- SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET - MIDTFLUA Vis (17)
45/2020 LERØY VEST- SØKNAD OM ENDRING AV HAVBRUKSLOKALITET - DJUPESTALLEN Vis (19)
46/2020 FLAGGING OG HELSING - STORAPRIDE 2020
47/2020 SØKNAD OM TILSKOT/DRIFTSSTØTTE - BRUNTVEIT HANDEL Vis (1)
48/2020 TILTAKSPAKKE - LAG OG ORGANISASJONAR
49/2020 NY BRANNORDNING Vis (4)
50/2020 ATTRAKSJON SUNNHORDLAND Vis (2)
51/2020 PROSJEKT - RETAKSERING EIGEDOMSSKATT Vis (5)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal