Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 12
21
02
ELDRERÅDET 29
16
05
06
21
26
FORMANNSKAPET 31
14
10
25
15
06
19
12
19
25
13
19
27
12
KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 05
KOMMUNESTYRET 13
10
19
25
12
LANDBRUK/TEKNISK 30
13
24
05
04
01
04
SAKKUNNIG NEMND 26
14
TENESTEUTVALET 29
30
13
24
07
11
23
08
27

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal