Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
19.06.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2018 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (3) Vis
24/2018 ÅRSMELDING 2017 Vis (1) Vis Vis (1)
25/2018 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2017 Vis (7) Vis Vis (1)
26/2018 FINANSFORVALTNING - RAPPORT 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
27/2018 NYTT INNKJØPSREGLEMENT Vis (1) Vis Vis (1)
28/2018 RETAKSERING AV EIGEDOMSSKATT Vis Vis (1)
29/2018 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2018 - PERALIO FRILUFTSOMRÅDE Vis (5) Vis Vis (3)
30/2018 SØKNAD OM FAST SKJENKELØYVE FOR ONARTUN OG ALSAKER BRYGGE - ANSVARLEG ONARHEIM BYGDELAG Vis (2) Vis Vis (1)
31/2018 TILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE 2018 Vis (1) Vis Vis (1)
32/2018 RULLERING - KOMMUNEPLAN - AREALDEL Vis (1) Vis Vis (1)
33/2018 RULLERING - KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2018 - 2030 Vis (2) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal