KOMMUNESTYRET
19.06.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 19.06.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
23/2018 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (3) Ikon for filtype pdfVis
24/2018 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2017 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
25/2018 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2017 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
26/2018 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
27/2018 Ikon for filtype pdfNYTT INNKJØPSREGLEMENT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
28/2018 Ikon for filtype pdfRETAKSERING AV EIGEDOMSSKATT Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
29/2018 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE 2018 - PERALIO FRILUFTSOMRÅDE Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
30/2018 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FAST SKJENKELØYVE FOR ONARTUN OG ALSAKER BRYGGE - ANSVARLEG ONARHEIM BYGDELAG Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
31/2018 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT GRUNNSKULE 2018 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
33/2018 Ikon for filtype pdfRULLERING - KOMMUNEPLANEN SIN SAMFUNNSDEL 2018 - 2030 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)