KOMMUNESTYRET
10.04.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.04.2018
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2018 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (8) Ikon for filtype pdfVis
10/2018 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2017 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
11/2018 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINER FOR AKAN ARBEID - RULLERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
12/2018 Ikon for filtype pdfRETNINGSLINER FOR REDUKSJON AV UØNSKA DELTID Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
13/2018 Ikon for filtype pdfARBEIDSREGLEMENT FOR TILETTE I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
14/2018 Ikon for filtype pdfETISKE RETNINGSLINER FOR TYSNES KOMMUNE - RULLERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
15/2018 Ikon for filtype pdfRETINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE - RULLERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
16/2018 Ikon for filtype pdfTYSNES SKULE - MANDAT TIL PROSJEKT Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
17/2018 Ikon for filtype pdfRAPPORT - NYE OPPGÅVER TIL FYLKESKOMMUNANE - HØYRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
18/2018 Ikon for filtype pdfORGANISERING - LUNDE - ONARHEIM BARNEHAGE Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
19/2018 Ikon for filtype pdfINVITASJON TIL MEDLEMSKAP I HORDFAST Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
20/2018 Ikon for filtype pdfTYSNES SJØ OG FRITID AS - SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKETID Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
21/2018 Ikon for filtype pdfFORLIKSRÅD – SØKNAD OM FRITAK FRÅ VERV SOM LEIAR Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
22/2018 Ikon for filtype pdfVURDERING AV ÅREMÅLSSTILLING - RÅDMANN Ikon for filtype pdfVis