Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
10.04.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.04.2018
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 10.04.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
9/2018 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (8) Vis
10/2018 ÅRSMELDING 2017 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Vis
11/2018 RETNINGSLINER FOR AKAN ARBEID - RULLERING Vis (1) Vis Vis (3)
12/2018 RETNINGSLINER FOR REDUKSJON AV UØNSKA DELTID Vis (1) Vis Vis (4)
13/2018 ARBEIDSREGLEMENT FOR TILETTE I TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (3)
14/2018 ETISKE RETNINGSLINER FOR TYSNES KOMMUNE - RULLERING Vis (1) Vis Vis (2)
15/2018 RETINGSLINER FOR INTERN VARSLING AV KRITIKKVERDIGE TILHØVE - RULLERING Vis (1) Vis Vis (3)
16/2018 TYSNES SKULE - MANDAT TIL PROSJEKT Vis (1) Vis Vis (3)
17/2018 RAPPORT - NYE OPPGÅVER TIL FYLKESKOMMUNANE - HØYRING Vis (1) Vis Vis (1)
18/2018 ORGANISERING - LUNDE - ONARHEIM BARNEHAGE Vis Vis (4)
19/2018 INVITASJON TIL MEDLEMSKAP I HORDFAST Vis (1) Vis Vis (1)
20/2018 TYSNES SJØ OG FRITID AS - SØKNAD OM ENDRING AV SKJENKETID Vis Vis (2)
21/2018 FORLIKSRÅD – SØKNAD OM FRITAK FRÅ VERV SOM LEIAR Vis Vis (1)
22/2018 VURDERING AV ÅREMÅLSSTILLING - RÅDMANN Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal