KOMMUNESTYRET
25.09.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.09.2018
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2018 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
35/2018 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGPLAN - GALANTEN Vis (25) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
36/2018 Ikon for filtype pdfFORVALTNINGSPLAN FOR GJESS Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
37/2018 Ikon for filtype pdfFRITAK FRÅ POLITISKE VERV - NILS HELLAND Ikon for filtype pdfVis
38/2018 Ikon for filtype pdfABONNEMENTSVILKÅR FOR VATN OG AVLØP - REVISJON Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2018 Ikon for filtype pdfSJØLVKOSTOMRÅDE FOR VASSFORSYNING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
40/2018 Ikon for filtype pdfINTERKOMMUNAL STRANDSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND - KOMMUNEDELPLAN Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
41/2018 Ikon for filtype pdfFØREHANDSINNKREVJING AV BOMPENGAR - E39 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
42/2018 Ikon for filtype pdfAVTALE OM PPT-SAMARBEID - TYSNES - STORD - FITJAR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
43/2018 Ikon for filtype pdfRUTINER FOR TILSYN BARNEHAGAR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)