Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
25.09.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.09.2018
SAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 25.09.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2018 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (1) Vis
35/2018 SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGPLAN - GALANTEN Vis (25) Vis Vis (3)
36/2018 FORVALTNINGSPLAN FOR GJESS Vis (9) Vis Vis (2)
37/2018 FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - NILS HELLAND Vis
38/2018 ABONNEMENTSVILKÅR FOR VATN OG AVLØP - REVISJON Vis Vis (1)
39/2018 SJØLVKOSTOMRÅDE FOR VASSFORSYNING Vis Vis (1)
40/2018 INTERKOMMUNAL STRANDSONEPLAN FOR SUNNHORDLAND - KOMMUNEDELPLAN Vis (6) Vis Vis (1)
41/2018 FØREHANDSINNKREVJING AV BOMPENGAR - E39 Vis (3) Vis Vis (1)
42/2018 AVTALE OM PPT-SAMARBEID - TYSNES - STORD - FITJAR Vis (1) Vis Vis (1)
43/2018 RUTINER FOR TILSYN BARNEHAGAR Vis (1) Vis Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal