KOMMUNESTYRET
13.02.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.02.2018
Ikon for filtype pdfSAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.02.2018
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (12) Ikon for filtype pdfVis
2/2018 Ikon for filtype pdfENDRINGAR I EKTESKAPSLOVA - KOMMUNALE VIGSLER Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
3/2018 Ikon for filtype pdfSAL AV KOMMUNALE BUSTADER PÅ HOVLAND Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2018 Ikon for filtype pdfSTRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 2018 - 2021 - HØYRING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2018 Ikon for filtype pdfFORMELL GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
6/2018 Ikon for filtype pdfOMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTENESTER - HØYRING Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2018 Ikon for filtype pdfDETALJREGULERING FOR UGGDAL BUSTADOMRÅDE - DEL AV GNR. 66, BNR. 4, 6, 101 M.FL. Vis (9) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
8/2018 Ikon for filtype pdfSUPPLERINGSVAL - KOMMUNESTYRET - VARAMEDLEM Ikon for filtype pdfVis