Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
13.02.2018 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.02.2018
SAKSPAPIR - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.02.2018
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 13.02.2018

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2018 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR Vis (12) Vis
2/2018 ENDRINGAR I EKTESKAPSLOVA - KOMMUNALE VIGSLER Vis Vis (3)
3/2018 SAL AV KOMMUNALE BUSTADER PÅ HOVLAND Vis Vis (1)
4/2018 STRATEGISK PLAN FOR SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND 2018 - 2021 - HØYRING Vis (1) Vis Vis (1)
5/2018 FORMELL GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPEN Vis (2) Vis Vis (1)
6/2018 OMFANGET AV LEVERINGSPLIKTIGE POSTTENESTER - HØYRING Vis Vis (1)
7/2018 DETALJREGULERING FOR UGGDAL BUSTADOMRÅDE - DEL AV GNR. 66, BNR. 4, 6, 101 M.FL. Vis (9) Vis Vis (3)
8/2018 SUPPLERINGSVAL - KOMMUNESTYRET - VARAMEDLEM Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal