Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

Søk i møtekalender
Utvalg Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des
ADMINISTRASJONSUTVALET 13
09
ELDRERÅDET 17
27
14
04
18
FORMANNSKAPET 25
08
10
19
23
13
05
31
14
22
24
12
KLAGENEMND FOR EIGEDOMSSKATTESAKER 05
KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE 12
30
10
07
KOMMUNESTYRET 12
14
25
13
19
14
12
LANDBRUK/TEKNISK 17
07
25
30
22
05
24
28
SAKKUNNIG NEMND 21
31
TENESTEUTVALET 19
07
25
30
22
24
07
VALSTYRET - STORTINGS- OG SAMETINGSVALET 2021 08
23
11
12

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal