KOMMUNESTYRET
16.06.2020 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2020 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2020 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
35/2020 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2019 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
36/2020 Ikon for filtype pdfÅRSMELDING 2019 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
37/2020 Ikon for filtype pdfREKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2019 Vis (7) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
38/2020 Ikon for filtype pdfALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
39/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV MEDDOMMARAR TIL GULATING LAGSMANNSRETT - 2021 - 2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
40/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV ÅRSMØTEREPRESENTANTAR TIL VEST BRANN- OG REDNINGSREGION FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
41/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV MEDDOMMARAR TIL HAUGALAND TINGRETT 2021 - 2024 Vis (4) Ikon for filtype pdfVis
42/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV JORDSKIFTEMEDDOMMARAR TIL HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKRIFTERETT - 2021 - 2024 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
43/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV SKJØNSMENN FOR PERIODEN 2021 - 2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
44/2020 Ikon for filtype pdfDEKKING AV UTGIFTER OG ØKONOMISK TAP - FOLKEVALDE - NY FORSKRIFT Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
45/2020 Ikon for filtype pdfPRINSIPPVURDRING - INTERKOMMUNALT BARNEVERN Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
46/2020 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT FOR TYSNESSKULANE 2020/2021 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
47/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETTREGULERING NY AVDELING - LUNDE BARNEHAGE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
48/2020 Ikon for filtype pdfUTVIDING AV SPILLVASSNETTET PÅ LANDE - BUDSJETTREGULERING Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
49/2020 Ikon for filtype pdfTILTAKSPAKKE - LAG OG ORGANISASJONAR Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
50/2020 Ikon for filtype pdfPROSJEKT - RETAKSERING EIGEDOMSSKATT Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
51/2020 Ikon for filtype pdfNY BRANNORDNING Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
52/2020 Ikon for filtype pdfVIGSELSMYNDE - FULLMAKT Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
53/2020 Ikon for filtype pdfMANDELHUSET AS - SØKNAD OM SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (2)