Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
16.06.2020 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 16.06.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
34/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2020 Vis (4) Vis
35/2020 ÅRSMELDING 2019 FOR KONTROLLUTVALET I TYSNES KOMMUNE Vis (2) Vis
36/2020 ÅRSMELDING 2019 Vis (1) Vis Vis (1)
37/2020 REKNESKAP FOR TYSNES KOMMUNE 2019 Vis (7) Vis Vis (1)
38/2020 ALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024 Vis Vis (1)
39/2020 VAL AV MEDDOMMARAR TIL GULATING LAGSMANNSRETT - 2021 - 2024 Vis (4) Vis
40/2020 VAL AV ÅRSMØTEREPRESENTANTAR TIL VEST BRANN- OG REDNINGSREGION FOR PERIODEN 2019 - 2023 Vis (1) Vis
41/2020 VAL AV MEDDOMMARAR TIL HAUGALAND TINGRETT 2021 - 2024 Vis (4) Vis
42/2020 VAL AV JORDSKIFTEMEDDOMMARAR TIL HAUGALANDET OG SUNNHORDLAND JORDSKRIFTERETT - 2021 - 2024 Vis (2) Vis
43/2020 VAL AV SKJØNSMENN FOR PERIODEN 2021 - 2024 Vis (1) Vis
44/2020 DEKKING AV UTGIFTER OG ØKONOMISK TAP - FOLKEVALDE - NY FORSKRIFT Vis (4) Vis Vis (2)
45/2020 PRINSIPPVURDRING - INTERKOMMUNALT BARNEVERN Vis Vis (1)
46/2020 TILSTANDSRAPPORT FOR TYSNESSKULANE 2020/2021 Vis (1) Vis Vis (1)
47/2020 BUDSJETTREGULERING NY AVDELING - LUNDE BARNEHAGE Vis (4) Vis Vis (1)
48/2020 UTVIDING AV SPILLVASSNETTET PÅ LANDE - BUDSJETTREGULERING Vis (1) Vis Vis (1)
49/2020 TILTAKSPAKKE - LAG OG ORGANISASJONAR Vis Vis (2)
50/2020 PROSJEKT - RETAKSERING EIGEDOMSSKATT Vis (5) Vis Vis (2)
51/2020 NY BRANNORDNING Vis (4) Vis Vis (2)
52/2020 VIGSELSMYNDE - FULLMAKT Vis (1) Vis Vis (1)
53/2020 MANDELHUSET AS - SØKNAD OM SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024 Vis Vis (2)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal