KOMMUNESTYRET
06.02.2020 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 06.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 6. FEBRUAR 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
2/2020 Ikon for filtype pdfNYE ADRESSEPARSELLAR 2018 - HENNINGSHAGEN OG KROKEN Vis (6) Ikon for filtype pdfVis
3/2020 Ikon for filtype pdfTYSNES SKULE MELLOMTRINN - OPSJONAR Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
4/2020 Ikon for filtype pdfRETAKSERING - EIGEDOMSSKATT 2020/2021 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
5/2020 Ikon for filtype pdfREGLEMENT FOR PÅSKJØNING- REVIDERING 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
6/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
7/2020 Ikon for filtype pdfUTVIDING TIL 5 DAGARS SKULEVEKE Vis (6) Ikon for filtype pdfVis Vis (8)
8/2020 Ikon for filtype pdfGRUNNKJØP - ONARHEIM BARNEHAGE Ikon for filtype pdfVis
9/2020 Ikon for filtype pdfPLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
10/2020 Ikon for filtype pdfRÅDSMEDLEM I SUNNHORDLAND FOLKEMUSÈUM- OG SOGELAG 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
11/2020 Ikon for filtype pdfINNKVARTERINGSNEMND 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
12/2020 Ikon for filtype pdfTILFLYTTINGSNEMND 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
13/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV REPRESENTANT TIL STIFTINGA KYSTSOGEVEKENE 2020 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
14/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV REPRESENTANTAR TIL STYRA I HELSEFØRETAK UNDER HELSE VEST RHF 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
15/2020 Ikon for filtype pdfMEDLEMER I REPRESENTANTSKAPET I SIM 2020 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
16/2020 Ikon for filtype pdfKONTAKTPERSON I PLANSAKER FOR BORN OG UNGE 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
17/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET I HORDALAND 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
18/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I IKAH HORDALAND IKS 2020 - 2023 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
19/2020 Ikon for filtype pdfUTSENDING TIL LANDSTINGET I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR Ikon for filtype pdfVis
20/2020 Ikon for filtype pdfDYREVERNSNEMNDA I SUNNHORDLAND 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
21/2020 Ikon for filtype pdfALKOHOLKONTROLLUTVAL 2020 - 2023 Ikon for filtype pdfVis
22/2020 Ikon for filtype pdfFORSTANDARAR TIL TYSNES SPAREBANK 2020 -2023 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis
23/2020 Ikon for filtype pdfUTSENDINGAR TIL ÅRSMØTET - KANDIDATAR TIL STYREVERV I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD Vis (1) Ikon for filtype pdfVis