Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
06.02.2020 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 06.02.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 6. FEBRUAR 2020 Vis (2) Vis
2/2020 NYE ADRESSEPARSELLAR 2018 - HENNINGSHAGEN OG KROKEN Vis (6) Vis
3/2020 TYSNES SKULE MELLOMTRINN - OPSJONAR Vis (1) Vis Vis (1)
4/2020 RETAKSERING - EIGEDOMSSKATT 2020/2021 Vis (3) Vis Vis (1)
5/2020 REGLEMENT FOR PÅSKJØNING- REVIDERING 2020 Vis (1) Vis Vis (2)
6/2020 GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis Vis (1)
7/2020 UTVIDING TIL 5 DAGARS SKULEVEKE Vis (6) Vis Vis (8)
8/2020 GRUNNKJØP - ONARHEIM BARNEHAGE Vis
9/2020 PLAN FOR HABILITERING OG REHABILITERING Vis (2) Vis Vis (1)
10/2020 RÅDSMEDLEM I SUNNHORDLAND FOLKEMUSÈUM- OG SOGELAG 2020 - 2023 Vis
11/2020 INNKVARTERINGSNEMND 2020 - 2023 Vis
12/2020 TILFLYTTINGSNEMND 2020 - 2023 Vis
13/2020 VAL AV REPRESENTANT TIL STIFTINGA KYSTSOGEVEKENE 2020 - 2023 Vis (1) Vis
14/2020 VAL AV REPRESENTANTAR TIL STYRA I HELSEFØRETAK UNDER HELSE VEST RHF 2020 - 2023 Vis
15/2020 MEDLEMER I REPRESENTANTSKAPET I SIM 2020 - 2023 Vis (1) Vis
16/2020 KONTAKTPERSON I PLANSAKER FOR BORN OG UNGE 2020 - 2023 Vis
17/2020 VAL AV REPRESENTANT TIL KONFLIKTRÅDET I HORDALAND 2020 - 2023 Vis
18/2020 VAL AV MEDLEM TIL REPRESENTANTSKAPET I IKAH HORDALAND IKS 2020 - 2023 Vis (1) Vis
19/2020 UTSENDING TIL LANDSTINGET I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR Vis
20/2020 DYREVERNSNEMNDA I SUNNHORDLAND 2020 - 2023 Vis
21/2020 ALKOHOLKONTROLLUTVAL 2020 - 2023 Vis
22/2020 FORSTANDARAR TIL TYSNES SPAREBANK 2020 -2023 Vis (2) Vis
23/2020 UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTET - KANDIDATAR TIL STYREVERV I BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD Vis (1) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal