Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK
03.03.2020 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 03.03.2020
OFFENTLIG DOKUMENT SOM SKAL REFERERAST I UTVAL - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 03.03.2020
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 03.03.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
7/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON TIL AREALOVERFØRING OG DISPENSASJON FOR BYGGING AV BUSTADHUS - HEIE Vis (14) Vis Vis (1)
8/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON I SAMBAND MED OPPFØRING AV BUSTADHUS Vis (13) Vis
9/2020 SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE OG ETABLERING AV MINIRENSEANLEGG - KATTANES Vis (7) Vis
10/2020 UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK 2020-2023 - DRØFTINGAR OG YMSE Vis (5) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal