Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
23.04.2020 kl. 09:00 - 00:00
Fjernmøte - Teams

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.04.2020
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.04.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
21/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 23. APRIL 2020 Vis (7) Vis
22/2020 SAMANSLÅING AV KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG ELDREÅD 2020 - 2023 Vis (1) Vis
23/2020 UTVIDING AV PARKERINGSPLASS I SOLHEIMSDALEN - AVTALE MED ONARHEIM IDRETTSLAG Vis (3) Vis
24/2020 SERVICEBYGG OG VENTEROM I VÅGE HAMN Vis
25/2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 2020 - 2030 Vis (1) Vis
26/2020 BUDSJETTREGULERING 2020 Vis
27/2020 FRAMLEGG TIL METODE FOR MEDVERKNAD OG VURDERING AV INNSPEL VED RULLERING AV KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL 2020-2032 Vis (2) Vis Vis (1)
28/2020 TRYGGLEIKSALARM Vis (1) Vis Vis (1)
29/2020 GNR 66 BNR 28 - UGGDALSVEGEN 5 - TILBUD OM KJØP - 2020 Vis (1) Vis
30/2020 ÅRSMØTE I TYSNES FRIVILLIGSENTRAL 23. APRIL 2020 Vis (2) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal