Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
07.05.2020 kl. 16:00 - 00:00
Fjermøte via Teams

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 07.05.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
25/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 7. MAI 2020 Vis (2)
26/2020 VAL AV REVISOR FOR TYSNES KOMMUNE Vis (2)
27/2020 VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA I BARNEHAGANE 2020 - 2023 Vis (1) Vis (2)
28/2020 VAL AV REPRESENTANTAR TIL SAMARBEIDSUTVALA VED SKULANE 2020 - 2023 Vis (1) Vis (2)
29/2020 SAMANSLÅING AV KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG ELDREÅD 2020 - 2023 Vis (1) Vis (1)
30/2020 VAL AV MEDLEMER TIL FELLESRÅD FOR KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKE MED NEDSETT FUNKSJONSEVNE OG ELDREÅD 2020 - 2023
31/2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 2020 - 2030 Vis (1) Vis (1)
32/2020 NASJONAL TRANSPORTPLAN 2022 - 2033 Vis (2)
33/2020 SØKNAD OM MEDFINANSIERING AV OMDØMEPROSJEKT - NÆRING I TYSNES Vis (1)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal