Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK
21.01.2020 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 21.01.2020
DELEGERTE VEDTAK - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 21.01.2020
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I UTVAL FOR LANDBRUK/TEKNISK DEN 21.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR BYGGING AV BUSTADHUS - GJERSTAD Vis (6) Vis
2/2020 KLAGE FRÅ FYLKESMANNEN I VESTLAND PÅ VEDTAK OM DISPENSASJON TIL FRÅDELING AV BUSTADTOMT Vis (9) Vis Vis (1)
3/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FOR OPPFØRING AV NAUST, KAI OG FLYTEBRYGGJE - SKJEPAVIKJO Vis (11) Vis Vis (3)
4/2020 KLAGE PÅ VEDTAK - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ §§ 1-8 OG 11-5 I PLAN- OG BYGNINGSLOVA TIL BYGGING AV BUSTADHUS - FLAKKAVÅGEN Vis (21) Vis Vis (5)
5/2020 SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ VIST AREALFORMÅL I GODKJENT REGULERINGSPLAN ALSAKER BRYGGE SØR Vis (9) Vis
6/2020 KLAGE PÅ VEDTAK - AVSLAG FOR TEKNISK BYGG VÅGE FERJEKAI Vis (27) Vis Vis (3)

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal