KOMMUNESTYRET
24.09.2020 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2020 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 24. SEPTEMBER 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
55/2020 Ikon for filtype pdfTILSTANDSRAPPORT - BARNEVERN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
56/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV UNGDOMSRÅD - 2020 - 2022 Ikon for filtype pdfVis
57/2020 Ikon for filtype pdfVAL AV FORLIKSRÅDMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021 - 2025 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
58/2020 Ikon for filtype pdfDELEGASJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - DELEGASJON TIL RÅDMANNEN - 2020 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
59/2020 Ikon for filtype pdfETISKE RETNINGSLINER FOR TYSNES KOMMUNE - RULLERING - 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
60/2020 Ikon for filtype pdfRUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD - RULLERING Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
61/2020 Ikon for filtype pdfDEKKING AV UTGIFTER OG ØKONOMISK TAP - FOLKEVALDE - NY FORSKRIFT Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
62/2020 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNINGRAPPORT PR. 30.06.2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
63/2020 Ikon for filtype pdfALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024 Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
64/2020 Ikon for filtype pdfREGULERINGSPLAN SVARVAHELLA 2.GANGS HANDSAMING Vis (5) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
65/2020 Ikon for filtype pdfHØYRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLEGE PLANRETNINGSLINER FOR DIFFERENSEIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
66/2020 Ikon for filtype pdfVEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR Ikon for filtype pdfVis