Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
24.09.2020 kl. 16:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 24.09.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
54/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 24. SEPTEMBER 2020 Vis (1) Vis
55/2020 TILSTANDSRAPPORT - BARNEVERN Vis (1) Vis Vis (1)
56/2020 VAL AV UNGDOMSRÅD - 2020 - 2022 Vis
57/2020 VAL AV FORLIKSRÅDMEDLEMMER FOR PERIODEN 2021 - 2025 Vis (1) Vis
58/2020 DELEGASJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - DELEGASJON TIL RÅDMANNEN - 2020 Vis (3) Vis Vis (1)
59/2020 ETISKE RETNINGSLINER FOR TYSNES KOMMUNE - RULLERING - 2020 Vis (2) Vis Vis (2)
60/2020 RUTINER FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE FORHOLD - RULLERING Vis (2) Vis Vis (1)
61/2020 DEKKING AV UTGIFTER OG ØKONOMISK TAP - FOLKEVALDE - NY FORSKRIFT Vis Vis (3)
62/2020 FINANSFORVALTNINGRAPPORT PR. 30.06.2020 Vis (1) Vis Vis (1)
63/2020 ALKOHOLLOVA - SØKNAD OM SALS- OG SKJENKELØYVE FOR 2020 - 2024 Vis Vis (4)
64/2020 REGULERINGSPLAN SVARVAHELLA 2.GANGS HANDSAMING Vis (5) Vis Vis (3)
65/2020 HØYRING - FORSLAG TIL REVIDERTE STATLEGE PLANRETNINGSLINER FOR DIFFERENSEIERT FORVALTNING AV STRANDSONEN LANGS SJØEN Vis (2) Vis Vis (1)
66/2020 VEDLIKEHALD AV FYLKESVEGAR Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal