Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

KOMMUNESTYRET
15.12.2020 kl. 16:00 - 00:00
Mandelhuset

Møtedokument
TILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
67/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 15. DESEMBER 2020 Vis (1) Vis
68/2020 PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2020-2024 Vis (1) Vis
69/2020 PLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 Vis (1) Vis
70/2020 KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN SVARVAHELLA Vis (1) Vis Vis (4)
71/2020 KOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 Vis (3) Vis Vis (2)
72/2020 STATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE Vis (1) Vis Vis (1)
73/2020 SPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 Vis Vis (1)
74/2020 SAMORDNA REGIONAL DIGITALISERING HORDALAND - DIGIVESTLAND - AVTALE FOR SAMARBEID Vis (1) Vis Vis (2)
75/2020 LØNSPOLITISK PLAN -RULLERING - 2020 Vis (2) Vis Vis (1)
76/2020 NY SAMARBEIDSAVTALE - BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD Vis (2) Vis Vis (1)
77/2020 SUNNFAST - VEGSAMBAND - KVINNHERAD - STORD - TYSNES Vis (2) Vis Vis (1)
78/2020 SØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT FOR ONARHEIM IDRETTSLAG SITT BYGG I SOLHEIMSDALEN Vis (1) Vis Vis (1)
79/2020 NYTT DELEGASJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - 2020 Vis (1) Vis
80/2020 FINANSFORVALTNING - RAPPORT PR 30. NOVEMBER 2020 Vis (1) Vis Vis (3)
81/2020 FINANSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
82/2020 EIGEDOMSSKATTEVEDTAK 2021 Vis Vis (1)
83/2020 BUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 - 3. GONGS HANDSAMING Vis (10) Vis Vis (3)
84/2020 GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Vis (4) Vis Vis (2)
85/2020 FRITAK FRÅ POLITISKE VERV - ELISABETH HATTEBERG Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal