KOMMUNESTYRET
15.12.2020 kl. 16:00 - 00:00
Mandelhuset

Møtedokument
Ikon for filtype pdfTILLEGG SAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020
Ikon for filtype pdfSAKLISTE - MØTE I KOMMUNESTYRET DEN 15.12.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
67/2020 Ikon for filtype pdfREFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - KOMMUNESTYRET 15. DESEMBER 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
68/2020 Ikon for filtype pdfPLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2020-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
69/2020 Ikon for filtype pdfPLAN FOR EIGARSKAPSKONTROLL 2020-2024 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
70/2020 Ikon for filtype pdfKLAGE PÅ REGULERINGSPLAN SVARVAHELLA Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (4)
71/2020 Ikon for filtype pdfKOMMUNAL PLANSTRATEGI 2020 - 2024 Vis (3) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
72/2020 Ikon for filtype pdfSTATLIG SIKRING AV KOMMUNALE FRILUFTSOMRÅDE Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
73/2020 Ikon for filtype pdfSPELEMIDLAR TIL ANLEGG FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2020 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
74/2020 Ikon for filtype pdfSAMORDNA REGIONAL DIGITALISERING HORDALAND - DIGIVESTLAND - AVTALE FOR SAMARBEID Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
75/2020 Ikon for filtype pdfLØNSPOLITISK PLAN -RULLERING - 2020 Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
76/2020 Ikon for filtype pdfNY SAMARBEIDSAVTALE - BERGEN OG OMLAND FRILUFTSRÅD Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
77/2020 Ikon for filtype pdfSUNNFAST - VEGSAMBAND - KVINNHERAD - STORD - TYSNES Vis (2) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
78/2020 Ikon for filtype pdfSØKNAD OM FRITAK FOR EIGEDOMSSKATT FOR ONARHEIM IDRETTSLAG SITT BYGG I SOLHEIMSDALEN Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
79/2020 Ikon for filtype pdfNYTT DELEGASJONSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis
80/2020 Ikon for filtype pdfFINANSFORVALTNING - RAPPORT PR 30. NOVEMBER 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
81/2020 Ikon for filtype pdfFINANSREGLEMENT FOR TYSNES KOMMUNE - 2020 Vis (1) Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
82/2020 Ikon for filtype pdfEIGEDOMSSKATTEVEDTAK 2021 Ikon for filtype pdfVis Vis (1)
83/2020 Ikon for filtype pdfBUDSJETT 2021 - ØKONOMIPLAN 2021 - 2024 - 3. GONGS HANDSAMING Vis (10) Ikon for filtype pdfVis Vis (3)
84/2020 Ikon for filtype pdfGODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Vis (4) Ikon for filtype pdfVis Vis (2)
85/2020 Ikon for filtype pdfFRITAK FRÅ POLITISKE VERV - ELISABETH HATTEBERG Ikon for filtype pdfVis