Møtekalender

Sakspapir og møteprotokollar for kontrollutvalet finn du under "Kontrollutvalet" i menyen til venstre.
Referat frå eldrerådet frå før 2016 finn du under "Politiske saker" i menyen til venstre. Her finn du også alle referata frå ungdomsrådet.

FORMANNSKAPET
23.01.2020 kl. 09:00 - 00:00
Rådhuset

Møtedokument
SAKLISTE - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 23.01.2020

Saker til behandling
Saksnr. Sakstittel Vedlegg Protokoll Behandling
1/2020 REFERAT, SKRIV OG MELDINGAR - FORMANNSKAPET 23. JANUAR 2020 Vis (2) Vis
2/2020 TYSNES SKULE MELLOMTRINN - OPSJONAR Vis (1) Vis
3/2020 SØKNAD OM STØTTE - TRYGG SKOLVEG - TRAFIKKTRYGGLEIK Vis (3) Vis
4/2020 FRAMLEGG TIL METODE FOR MEDVERKNAD OG VURDERING AV INNSPEL VED RULLERING AV KOMMUNEPLAN EN SIN AREALDEL 2020-2032 Vis (1) Vis
5/2020 FØRESPURNAD OM OPPSTART AV PLANARBEID Vis (3) Vis
6/2020 RETAKSERING - EIGEDOMSSKATT 2020/2021 Vis (3) Vis
7/2020 HØYRING - SKATTLEGGING AV HAVBRUKVIRSOMHET Vis
8/2020 KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNE 2019-2029 Vis (1) Vis Vis (2)
9/2020 DEBATTHEFTE 2020 Vis
10/2020 REGLEMENT FOR PÅSKJØNING- REVIDERING 2020 Vis (1) Vis Vis (1)
11/2020 GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPENET TIL TYSNES KOMMUNE Vis (1) Vis

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal