Referat 05.06.20

05.06.20 kl. 18.00-19.15

Stad: Rådhuset i Uggdal, kommunestyresalen 

Desse møtte: 
Marius Sjøbø, leiar 
Pia Bjøntegård Aasheim, styremedlem
Michelle Loftskjær, styremedlem 
Brita Nødland Austvik, styremedlem/skrivar 
Benedikte Hovland Heimli, styremedlem
Anna Haaland Haugsgjerd, styremedlem 
Synnøve Bakke, kontaktperson Tysnes kommune 

Forfall: 
Cathrine Kjøndal, styremedlem 
Martin Fjelstad, styremedlem 
Tuva Hatteberg-Olsen, nestleiar
Rhine Storetvedt, styremedlem  
Iselin Bakkane, styremedlem

 

Saksliste:  

 1. Opning

           Leiar Marius opna møtet 

 

 1. Godkjenning av innkalling 

Godkjent

 

 1. Godkjenning av dagsorden 

Godkjent

 

 1. Godkjenning av referat 

Kunne ikkje godkjenne referat (skive av Tuva Hatteberg-Olsen), då me ikkje hadde dette.

 

 1. Presentasjon av Synnøve Bakke, ny sekretær for rådet 

 

 1. Informasjon til den nye sekretæren om korleis rådet arbeider og korleis rådet skal arbeide framover

 

 1. Planlegging av val til hausten 

Ulike måtar å gjennomføre valet på, kanskje elektronisk? Representanter frå ungdomsrådet skal snakke med andre/klassane om kven som vil inn i ungdomsrådet. Desse namna skal sendast på mail til Synnøve. 

 

 1. Økonomi

Ungdomsrådet har pengar som kan brukast til det som er ynskjeleg. Frå hausten av, skal ungdomsrådet få ein kasserar som kan ha orden på økonomien.

 

 1. Ymse:  
 • TV-aksjonen 
  • Ungdomsrådet meiner at dei skal ha ein representant med i denne komiteen 
  • Anna Haaland Haugsgjerd vil vere med i kommunekomiteen for TV-aksjonen 
    
  • Penger til lag og organisasjoner
   Ulike dugnadsaktivitetar:
   • Tufteparken må bli oppgradert slik at den kan brukast for alle. Underlaget er heller ikkje så bra. 
   • Strandrydding/plukking av boss på ulike stader 
   • Ballbingen må bli oppgradert. Idrettslaget kan kanskje fikse den? 

 

Avtalt neste møte: Fredag, 21. august. 

Referent: Brita Nødland Austvik 
 

 

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal