Tysnes Ungdomsråd

Ungdomsrådet 2021-2022

I kommunestyremøtet 21. september 2021, vart fem nye medlemmar valt inn i Tysnes ungdomsråd.

Frå venstre: Hans Torbjørn Lygre Kongsvik, Milena Titoka, Anna Olea Fjeldet Sunde, Stine Erstad, Tora Nødland Austvik, Hanne Sofie Brandvik, Alma Vermedal, Sander Thunold, Lars Kristoffer Meidell Alsaker. Iselinn Thunold og Anna Haaland Haugsgjerd var ikkje tilstade då bilete vart tatt.

Vi ønskjer oss nye medlemmar i Tysnes ungdomsråd

Val av nye medlemmar til Tysnes ungdomsråd skjer i kommunestyremøtet 21. september 2021. Frist for å søke eller føreslå nye medlemmer er 10. september.

people-2557399_1920

Ungdomsrådet 2020-2021

10 ungdommar frå ungdomsskule og vidaregåande skule blei valt inn i Ungdomsrådet 24. september 2020.

 

 

Frå venstre: Ingebjørg Wildhagen, Iselinn Thunold, Milena Titoka, Parya Sakhizade, Lars Kristoffer M. Alsaker, Anna H. Haugsgjerd, Tora Austvik, Alma Vermedal og Brita Austvik. Michelle Loftskjær var ikkje tilstades då bildet blei tatt.

Val av ungdomsråd

Val av nytt ungdomsråd skjer i kommunestyret 24. september. Frist for å foreslå nye medlemmer er 4. september.

writing-828911_1920

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal