Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
NAV-logo

NAV sosiale tenester

NAV kontoret ligger i første høgda i Rådhuset.

For sosiale tenester som ligg til NAV Tysnes, sjå menyen på venstre side.

Opningstider:

Det er ønskelig at alle som kjem til NAV kontoret skal ha avtale. Målet med førehandsavtalte møter er at vi skal kunne gje best mogelig hjelp, samt for å redusere evt smitte. NAV føl rådhuset sine opningstider, og kan alltid kontaktas via resepsjonen i rådhuset for saker som hastar.

Dersom du trenger hjelp frå NAV sosial:

www.nav.no/sosialhjelp - her finn du all relevant informasjon om kva du kan ha rett på og korleis du søkjer.


Ved å logge på nav.no kan du:

  • Skrive beskjed til oss på NAV Tysnes via «skriv til oss – sosial»
  • Levere digital søknad om økonomisk sosialhjelp

 

Du kan ringje NAV Kontaktsenter 55 55 33 33 (tastevalg 1)

NAV Kontaktsenter kan:

  • kan veilede deg i kva rettar du har
  • kan hjelpe deg med å få kontakt med din sakshansammar på NAV Tysnes
  • kan henvende dag til andre aktuelle hjelpetenester

 

Dersom du ikkje kan søkje digitalt:

Skal du levere skjema/faktura eller anna, kan du legge det i postkasse utanfor hovudinngangen. Denne vert tømt dagleg.