NAV kontoret ligger i første høgda i Rådhuset.

For sosiale tenester som ligg til NAV Tysnes, sjå menyen på venstre side.

Opningstider NAV Tysnes

Me ønskjer at alle som kjem til NAV kontoret skal ha avtale. Målet med førehandsavtalte møter er å gje best mogelig hjelp.

NAV Tysnes føl rådhuset sine opningstider, og kan alltid kontaktas via resepsjonen i rådhuset for saker som hastar.

NAV Tysnes har opent for drop-in på følgande tidspunkt:

Måndag: 09:30 - 11:30
Onsdag: 09:30 - 11:30
Fredag: 09:30 - 11:30

 

Sommaren 2022

I vekene 26 - 31 (27. juni - 7. juli) gjeld desse opningstidene:

Tysdag  09:30 – 11:30
Fredag: 09:30 – 11:30

Dersom du trenger hjelp frå NAV sosial:

www.nav.no/sosialhjelp - her finn du all relevant informasjon om kva du kan ha rett på og korleis du søkjer.


Ved å logge på nav.no kan du:

  • Skrive beskjed til oss på NAV Tysnes via «skriv til oss – sosial»
  • Levere digital søknad om økonomisk sosialhjelp

 

Du kan ringje NAV Kontaktsenter 55 55 33 33 (tastevalg 1)

NAV Kontaktsenter kan:

  • kan veilede deg i kva rettar du har
  • kan hjelpe deg med å få kontakt med din sakshansammar på NAV Tysnes
  • kan henvende dag til andre aktuelle hjelpetenester

 

Dersom du ikkje kan søkje digitalt:

Skal du levere skjema/faktura eller anna, kan du legge det i postkasse utanfor hovudinngangen. Denne vert tømt dagleg.