Logo Husbanken

Endring i regelverket for den statlege bustøtteordninga for 2017

29. november 2016
Bustøtte er ei behovsprøvd statleg støtteordning for dei som har lav inntekt og høge buutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bustøtteordninga. Husbanken fatta...
 

Bustøtte

09. desember 2014

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal