Transportordning


Transportordninga for funksjonshemma

Søknadskjema  (eigenerklæring og legeerklæring) får ein ved å venda seg til kundetorget i rådhuset, og på vedlagde lenke.

     

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53 43 70 00
Telefax: 53 43 70 11
Legevakt: 116 117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Skjema