Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Transportordning


Transportordninga for funksjonshemma

Søknadskjema  (eigenerklæring og legeerklæring) får ein ved å venda seg til kundetorget i rådhuset, og på vedlagde lenke.

     

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal

Skjema