Logo NAV

Kva er økonomisk sosialhjelp?

03. mai 2017
Økonomisk sosialhjelp er ei mellombels inntekt.   Målet med stønaden er at du så raskt som mogleg skal kunne klare deg sjølv
 

NAV-Sosial

09. desember 2014

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53437060
Telefax: 53437011
Legevakt: 116117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal