ukraine-blue-and-yellow-bicolor-flag-illustration-2022-02-23-02-56-58-utc

Flyktningar til Tysnes

Tysnes kommune vil følge oppmodinga frå IMDI om å  ta i mot 20 flyktningar.
Sosialhjelp

Digital søknad om økonomisk sosialhjelp

Dei som skal søkje om økonomisk sosialhjelp kan no gjere det digitalt på nav.no.

Kontakt oss

NAV Kontaktsenter tlf. 55 55 33 33

Helse og omsorg

Telefon: 53 43 70 00
Telefax: 53 43 70 11
Legevakt: 116 117

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal