Mikrofon Bilde av Gezer Amorim fra Pexels

Høyring Barnehage- og skulebruksplan

Tysnes kommune skal revidera sin skulebruksplan. Kommunestyret vedtok 15.06.2021 å leggja framlegg til Barnehage- og skulebruksplan ut til open høyring.

Forutan ei open høyring vert framlegg til plan drøfta med relevante medverknadsorgan, medverknadsprosessen skal vera ferdigstilt innan utgongen av oktober.

Høyringsfrist: 30. september.

Du kan sjå planen her: BARNEHAGE – OG SKULEBRUKSPLAN FOR TYSNES – 2021-2035 – HØYRINGSFRAMLEGG