Omsorg

Nye kontaktnummer til vakthavande Open Omsorg

06. september 2018
Eksisterande nummer vil bli fasa ut etter 01.10.2018
 

Pleie- og omsorg

07. oktober 2014

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal