Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer
 

Arealplanar og planregister

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordna oppgåveløysing i kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursane i kommunen, o...

Kontakt oss

Planar

Fagansvarleg plan
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal