Uggdal

Kommuneplanen sin samfunnsdel godkjend

21. desember 2016
Tysnes kommune har i kommunestyre sitt møte 19.02.19 godkjent kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030

Kontakt oss

Planar

Telefon: 92 26 14 13

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal