Uggdal

Kommuneplanen sin samfunnsdel godkjend

Tysnes kommune har i kommunestyre sitt møte 19.02.19 godkjent kommuneplanen sin samfunnsdel 2018-2030

Her kan du sjå hovudpunkta frå Samfunnsdelen: 

https://issuu.com/tysnes1/docs/samfunnsdel__2_

 

 

Kontakt oss

Planar

Rådgjevar plan, idrett  og eigedom
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal