Tysnes kommunevåpen

Planstrategi for Tysnes Kommune

I samsvar med § 10-1 i plan og bygningslova vert framlegg til vedtak offentleg minst 30 dagar før handsaming i kommunestyret.

Planstrategi for Tysnes Kommune, framlegg til vedtak:

Planstrategi for Tysnes kommune vert vedteke slik den ligg føre i denne saka, men med opp-start av arealdelen i 2017.

Vidare ber formannskapet administrasjonen finna fram og synliggjera planar som av ulike årsakar har stogga opp eller som ikkje vert brukt, for å kunna vurdera om dei skal annullerast eller  vidareførast.

Kontakt oss

Planar

Telefon: 53437102

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal