Trafikksikring

Kunngjering av godkjendt trafikktryggleiksplan

19. desember 2017
Kommunestyre godkjende i møte 12.12.2017 framlegg til trafikktryggleiksplan med nokre endringar.
Vasskran

Planprogram - kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø.

21. desember 2016
Tysnes kommune har i kommunestyre sitt møte 13.desember d.å. gjort vedtak om å leggja planprogram for kommunedelplan for vatn, avløp og vassmiljø ut til offentleg høyring...
Trafikksikring

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR TYSNES KOMMUNE

15. september 2016
Utlegging av Planprogram til offentleg ettersyn - varsel om oppstart.

Kontakt oss

Planar

Telefon: 53437102

Telefax: 53437101

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal