Arkiv over plansaker

Reguleringsplan for Svarvahella

Formannskapet vedtok i møte 05.02.14 å leggja framlegg til reguleringsplan for Svarvahella, del av gnr.75 bnr.3 m.fl., ut til offentleg ettersyn.

Bilete Svarvahella

Kontakt oss

Planar

Rådgjevar plan, idrett  og eigedom
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal