Koronainformasjon

Les mer
Bilde frå Tysnes - bruer til reksteren

Kva kan me få til i Tysnes kommune?

Ønskjer du byggje på heimegarden? Har du ein gründer i magen og treng næringsareal på land eller til sjøs? Bubil- og campingplass? Kva med eit naust? Vil du ha leikep...
Innspelsportal

Rullering arealdel av kommuneplanen

Innspelsportalen er no open.
Malkenestangen

Kunngjering av godkjend reguleringsplan Malkenestangen

Kommunestyre har 14.05.2019 med heimel i § 12-12 i Plan- og bygningslova godkjent reguleringsplan for Malkenestangen, gnr. 121 bnr. 5, m.fl. med tilhøyrande plankart og f...
Bilete Svarvahella

Reguleringsplan for Svarvahella

Formannskapet vedtok i møte 05.02.14 å leggja framlegg til reguleringsplan for Svarvahella, del av gnr.75 bnr.3 m.fl., ut til offentleg ettersyn.
Trafikksikring

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN FOR TYSNES KOMMUNE

Utlegging av Planprogram til offentleg ettersyn - varsel om oppstart.

Kontakt oss

Planar

Rådgjevar plan, idrett  og eigedom
Morten Anthonessen
Telefon: 922 61 413

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal